augustus 2011


Het Nederlands Dagblad heeft deze zomer een serie verhalen onder de titel Ik en mijn  tent waar lezers hun vakantiewederwaardigheden kunnen publiceren. Doorgaans levert dit leuk leesvoer op waarbij je een leuke inkijk krijgt in het vakantie lief en leed van diverse mensen. Afgelopen zaterdag een verhaal over een zondagse wandeltocht waarbij de wandelaar in kwestie stuitte op een boer die schapenvachten verkoopt. Maar ja, omdat zijn of haar overtuiging het haar verbied op zondag iets te kopen, wordt er gezocht naar een oplossing voor dit dilemma: we ruilen de stroopwafels voor het zo felbegeerde schapenvachtje.

Ik en mijn tent (wij zullen de Here dienen)… tsja, en als dan je eigen overtuiging je iets verbied, dan omzeil je die toch?

Volgens een onderzoeksbureau zijn religieuze onderwerpen goed voor scores op netwerksite Facebook, waar mensen van over heel de wereld verbinding met elkaar zoeken.
Op de eerste plaats staat de pagina Jesus Daily, met meer dan 3.7 miljoen bezoekers per week. De pagina biedt fragmenten uit de Bijbel, foto’s en nieuws over geloof en christelijke organisaties. De Bijbel staat op plaats 4, en Jezus Christus op plaats 9, een plaatsje lager komt de pagina Dios es bueno. Religie is zogezegd hot.

Eerlijk gezegd lijkt me dit niet zo verwonderlijk. Immers, volgens Lactantius (ca. 250 – 320 AD), ook wel de christelijke Cicero genoemd, wordt het woord religie verklaart uit het Latijnse woord religare (opnieuw binden, goed binden) en verstaat hij onder religie de band (liga) tussen God en de mens (Divinae Institutiones IV, 28).

Tsja, religie blijft mensen binden, helaas soms ook verdelen, maar soms ook weer opnieuw binden. Religie blijft voor veel mensen een deel van hun imago (face) om daarover met elkaar na te denken op dit wereldwijde, digitale smoelenboek.

Het klinkt eigenlijk te zot voor woorden, maar er is in de Verenigde Staten een beweging ontstaan die vindt dat Bert en Ernie, figuren uit het kinderprogramma Sesamstraat, met elkaar moeten trouwen om zo jonge  kinderen te laten wennen aan het feit dat ook  homoseksuele  relaties en andere seksuele voorkeuren voorkomen en niet als abnormaal worden bejegend. Daarom ‘Bert en Ernie moeten trouwen’; of zoals Matthias Smalbrugge in Het goede leven. Over schijnen schaduw van de moderne moraal het verwoordt: verburgerlijking ten top. De druk om steeds meer te leven volgens de normen van de mainstream. Worden zoals papa en mama.

Ergens moest ik denken aan het een artikel van Gerbert van Loenen in dagblad Trouw dat gepubliceerd werd rondom de  Gay Pride, de jaarlijkse botenparade in Amsterdam waar (voornamelijk) homoseksuelen hun eigen vrijheid vieren. De kwintessens van het artikel laat zich zo samenvatten: wordt homoseksualiteit misbruikt om andere minderheden te ‘discrimineren’? Immers, zo stelt Van Loenen, nu onder meer het COC en D66 protesteren tegen het besluit van minister Van Bijsterveld die weigert scholen te verplichten voorlichting te geven over homoseksualiteit en weigerambtenaren te verplichten andere dan heterosamenlevingsvormen officieel te bevestigen, begint het erop te lijken dat de minderheid die ook gediscrimineerd werd, eenzelfde soort discriminatie aan de dag legt ten aanzien van andersdenkenden. Herman Vuijsje had in zijn boek Correct. Weldenkend Nederland sinds de jaren zestig in 1978 al een goede analyse van de Nederlandse volksaard. ‘Het Nederlandse volk is niet nuchter. Het gaat gebukt onder massahysterie en massataboes. De tegenhanger wordt niet getolereerd. De Nederlanders houden er een zeer sterke groepsmentaliteit op na, waardoor het conformisme dat daarmee gepaard gaat ertoe leidt dat een individu binnen een groep moeilijk een andere mening kan verkondigen.’

Misschien een idee om Sesamstraat te verrijken met een ‘SGP-vrouw’ en een dame in een boerka?