juli 2011


Kortgeleden hadden Pieter Jan Dijkman en Herman Oevermans een dubbelinterview met de directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks Dick Pels, en met Gert-Jan Segers, directeur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. Het interview werd gepubliceerd in Wapenveld. Aanleiding voor dit interview is de idee dat wat afwijkt van de heersende seculiere norm meer en meer wordt verboden. Men denke hierbij aan de ruimte die religieuze groeperingen hebben om rituelen te kunnen uitoefenen vanuit hun traditie en geloofsovertuiging. In het interview legt Pels weinig begrip aan de dag voor mensen met een andere mening: alles en iedereen moet wijken voor het nieuwe dogma, de individuele vrijheid. Met dat recht in de hand mag, volgens hem,  PvdA-politica Ploumen een Rooms-Katholieke kerk binnengaan om te protesteren tegen de aantasting van de individuele vrijheid (een katholieke geestelijke had de hostie geweigerd aan aan homoseksuele gelovige, dit geheel in lijn met de officiële katholieke kerkelijke leer). In een ander voorbeeld stelt Pels dat SGP-vrouwen die geen probleem hebben met het vrouwenstandpunt van hun partij moeten worden ‘gedwongen’ tot vrijheid. Pels huivert van groeperingen die hun waarheid als de absolute waarheid propageren (en zeker wanneer die op godsdienstige overtuigingen berusten). Er is slechts één waarheid, namelijk het relativeren van je eigen waarheid. Over absolutistische waarheid gesproken (sic!)

Oude wijn in nieuw zak: het Pelserianisme. Moeten mensen met een afwijkende meningen, moeten christenen hun waarheid offeren op het altaar van de individuele vrijheid, zoals in de Oudheid christenen werden gedwongen een handvol wierook op het altaar van de staatsgoden te gooien om zich te onderwerpen aan de algemene mening?

Het klopt: het multiculturalisme is volledig dood. De monocultuur leeft: relativisme is het nieuwe dogma!

Het afluisterdebacle bij de Britse krant News of the World heeft erg veel tongen losgemaakt. De krant heeft in de jacht op scoops telefoons afgeluisterd van diverse mensen, van hoog tot laag. Nu aan het licht is gekomen dat ze ook de voicemail afluisterden van een meisje dat later dood aangetroffen werd, is het land te klein. Immers, de ouders van het meisje hebben lange tijd in de waan geleefd dat hun dochter nog leefde omdat haar voicemail werd gebruikt. En dat bleek dus de krant te zijn. feit was dat het meisje inmiddels al was vermoord.

Nu is door de eigenaar van de krant een nogal rigoureuze maatregel getroffen om medewerkers van de krant  op het goede pad te leiden: hij heft de krant op! Hiermee komt er een einde van een heel populaire krant die meer dan honderd jaar heeft bestaan.

Ja, precies: een van de meest populaire en best gelezen kranten van het Verenigd Koninkrijk. En waarom was het zo’n blad? Precies, omdat iedereen smulde van de scoops en het nieuws heet van de naald dat in News of the World  was te lezen.

En iedereen vindt het nu verschrikkelijk: dat een krant dat allemaal deed om aan dat heerlijke, zo goed gelezen nieuws te komen.  Eigenaar Murdoch heeft nu de stekker uit de krant getrokken en waarschijnlijk zal een andere krant van zijn concern, The Sun, de opengevallen plaats innemen. Want de lezer moet toch bediend blijven!! Een strategische beslissing van Murdoch om niet zijn hele imperium door dit schandaal te laten besmetten. Maar hij verbindt geen ethische consequenties aan zijn handelen.

En ook het lezend publiek doet dat hoogstwaarschijnlijk niet en geniet nog lang na van het gevecht en de heisa die dit schandaal teweeg heeft gebracht en nog zal brengen.

Maar eerst worden er nog wat krokodillentranen geplengd op het altaar van de nieuwsgierigheid.