Het is bekend: de finale op het WK voetbal 2010 zal gaan tussen Nederland en Spanje. Hadden veel Nederlanders graag een finale tussen Nederland en Duitsland, waarbij ‘de schande van ’74’ moest worden uitgewist, het wordt een finale tussen Nederland en Spanje. Wie weet moeten we dan toch de schande van 1584 uitwissen toen Balthazar Gerards, aangelokt door een Spaanse beloning, Willem van Oranje vermoordde.

Ik doe een voorstel: zullen we voor deze keer eenmaal bij de aanvang van de finalewedstrijd het tiende couplet van het Wilhelmus inzetten?

Niets doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed,
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goet;
dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neêrland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.