De Protestantse Kerk in Nederland en Protestantse Theologische Universiteit (waar je een opleiding tot predikant in de PKN kunt volgen) hebben de handen ineen geslagen en de website  domineeworden.nl gelanceerd om dominees in spe trekken. Wat wil het geval: de PKN ziet een grote uitstroom opkomen van predikanten die met emeritaat gaan en weinig belangstelling voor de theologische opleiding om predikant te worden bij jongeren. Jaren achtereen daalt de instroom van studenten en lopen de collegegebouwen leeg. Het collegelopen met een klein aantal medestudenten is voor veel studenten geen vreugdevol vooruitzicht. Dus om dit proces om te keren hebben deze twee partijen bovenstaande website gelanceerd.

Zou dit het tij echt kunnen keren? Welke jongere heeft zin om een parttimebaan te aanvaarden, waar je in verhouding tot het aantal uren  te veel werkt en  relatief weinig waardering krijgt? Daarnaast heeft de PKN het zichzelf behoorlijk moeilijk gemaakt: HBO-theologen met een afgeronde studie kunnen als kerkelijk werker in de kerk aan de slag en kunnen inmiddels (bijna) al het werk doen wat een wetenschappelijk geschoold predikant ook doet. En, belangrijk tegenwoordig, kerkelijk werkers zijn aanmerkelijk goedkoper voor een kerkelijke gemeente dan een predikant.

Even een korte rekensom: Een HBO studie theologie duurt minder lang dan een wetenschappelijke studie theologie; een HBO-theoloog kan tegenwoordig zo’n beetje hetzelfde doen als een wetenschappelijk geschoold theoloog.

In deze tijd van de calculerende student ben ik benieuwd waar de keuze op valt…