En weer zijn er opmerkelijke feiten verschenen die natuurlijk de krant halen; in dit geval Trouw.

Had iedereen gedacht dat elkaar pesten iets voor jongeren was; sinds kort zijn we er achter gekomen dat dat niet zo is, getuige programma’s als de Rijdende Rechter. PestenWe mogen ongegeneerd meekijken met allerlei burenruzies en pesterijen. Dus we weten het nu: ook volwassen mensen kunnen er wat van!!

Maar goed… we dachten dat dit soort grappen uiteindelijk wel zou ophouden bij de deur van het bejaardentehuis. Maar helaas, niets is minder waar!!

Gedragswetenschapper Hester Trompetter van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van ouderen. En wat blijkt:  Eén op de vijf bewoners van een verzorgingstehuis wordt wel eens gepest door een medebewoner. De klachten variëren van iemand negeren en roddelen tot systematische persoonlijke uitsluiting bij activiteiten of gezamenlijke maaltijden.

Het uitleg van het onderzoek: Het hoort gewoon bij het sociaal gedrag van de mens.

Jôh, dat had ik nou nooit verwacht.